obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z 2021 r., poz.11, 234 )    

 

 

Burmistrz Helu

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości,  położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej 52-54, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 834, na rzecz osoby prawnej

 

przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,0080 ha w skład  której wchodzą działki, ozn. w ewidencji gruntów:

  • nr 258/4 o pow.0,0064 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00016673/7
  • nr 273/9 o pow.0,0010 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00019059/8
  • nr 274/5 o pow. 0,0006 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00032627/8,  gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel.

wartość prawa własności w/w nieruchomości wynosi: 56.400,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta  złotych)  + należny podatek VAT

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.1990, z 2021 r., poz.11,234 ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia 10 września  2021 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

 

 

Hel, dnia 30.07.2021 r.

                                                                                                         

                                                                                                                     

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e21073011230.pdf pdf 283.3 KB Dawid Lewandowski 2021-07-30 11:54:59 437

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-07-30 11:52:06
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-07-30 11:56:02
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2021-07-30