obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
Tegoroczna wygrana w helskim Budżecie Obywatelskim - quad do działań poszukiwawczo-ratunkówych dla OSP w Helu
PROTOKÓŁ z ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego z dnia 02.11.2021 roku
Przypomnienie wykazu zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego - plakaty
Głosowanie internetowe
Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego
Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
Zarządzenie Nr 35/0050/2021 z dnia 08.09.2021 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2021 rok
Zarządzenie Nr 34/0050/2021 z dnia 08.09.2021 r. Burmistrza Helu w sprawie udostępnienia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2021
Punkty do głosowania
I ETAP: Składanie wniosków do helskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. - 21.08.2021 r. - 06.09.2021 r.
UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY MIASTA HELU z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację
PLAKAT
Karta do głosowania (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.)
Formularz zgłoszenia projektu jako propozycja zadania do budżetu obywatelskiego (Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.)