obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-40
  • adres e-mail: ratusz@gohel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podpisanie umowy na wynajem lokalu mieszkalnego
z zasobów Agencji Mienia Wojskowego.

Podstawa przetwarzania:

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy na wynajem lokalu i podjęcie działań przed zawarciem tej umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 pełnych lat kalendarzowych od dnia zakończenia  umowy,
a w przypadku wycofania wniosku przed podpisaniem umowy przez okres 5 lat.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl ). 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek informacyjny dla osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego AMW.pdf pdf 269.5 KB Paweł Burczyk 2020-01-31 13:06:49 424

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Paweł Burczyk 2020-01-31 12:41:23
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:52:59