obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  LOKALOWEJ
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r.  poz.1899,815) 
 
Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego


lokal przy ul. Wiejskiej 101

zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr 363/6 KW GD2W/00030917/4

lokal mieszkalny Nr 4 położony na poddaszu budynku wolnostojącego, podpiwniczonego o pow. użyt. 25,03 m2   składający się z  pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z udziałem wynoszącym  29/144 w częściach wspólnych budynku oraz udziału w wysokości 29/144 we współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę  363/6 łącznego  obszaru  137  m2 na której usytuowany jest budynek

cena wywoławcza lokalu wynosi : 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć  tysięcy złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2021 r.  poz.1899,815 )  winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu w terminie do dnia 05 kwietnia 2022 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777251.
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na  stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dnia 22.02.2022 r.

                                


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz .pdf pdf 268.7 KB Dawid Lewandowski 2022-02-23 09:41:35 429

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-02-23 09:39:45
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-02-23 09:41:38
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-02-22