obrazek loga jednostki
treść strony

O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży w drodze przetargowej

nieruchomości  lokalowej

położonej w mieście Helu

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przy ulicy Wiejskiej 101, zlokalizowanej na nieruchomości ozn. geod. nr 363/6, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą  nr GD2W/00030917/4.

Lokal mieszkalny Nr 4 położony na poddaszu budynku wolnostojącego, podpiwniczonego  o pow. użyt. 25,03 m2,  składający się z  pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z udziałem wynoszącym  29/144 w częściach wspólnych budynku oraz udziału w wysokości 29/144 we współwłasności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę  363/6, łącznego  obszaru  137  m2 na której usytuowany jest budynek

cena wywoławcza lokalu wynosi : 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć  tysięcy złotych)

wadium w wysokości : 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 27 maja 2022 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 54001111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209  Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który  wygrał  przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209,  tel. 58 6777-251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na  stronie internetowej www.bip.hel.eu.

 

 

Hel, dnia 12.04.2022 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie.pdf pdf 330.6 KB Adrian Albecki 2022-04-12 11:51:01 168
2 informacja.pdf pdf 116.3 KB Dawid Lewandowski 2022-04-26 13:55:50 188
3 Informacja o wyniku przetargu ustnego - lokal Wiejska 101-4.docx docx 13.2 KB Dawid Lewandowski 2022-05-31 13:26:04 74
4 Informacja o wyniku przetargu ustnego - lokal Wiejska 101-4.pdf pdf 162.4 KB Dawid Lewandowski 2022-05-31 13:26:04 97

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2022-04-12 11:49:49
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-05-31 13:26:08
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2022-04-12