obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej do dzierżawy 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2021 poz.1899 z póź.zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy

1    część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr  146/36,147/14
2    opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana
3    okres dzierżawy : 01.06.2022 roku do 31.10.2022 roku
4    cel dzierżawy : cele postojowe
5    cena czynszu dzierżawnego w skali miesiąca  : 520,00 zł +  należny podatek VAT 
6    czynsz płatny w miesięcznych ratach
7    dzierżawca zobowiązany będzie do:

przygotowania terenu do prowadzenia powyższej działalności,
utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,  
zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych i inne, 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dnia 11.05.2022 roku
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e22051114160.pdf pdf 240 KB Dawid Lewandowski 2022-05-11 13:49:59 142

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-05-11 13:44:08
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-05-11 13:51:05
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2022-05-11