obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Protokoły wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza w Helu - wybory samorządowe 2024 r.
Protokoły wyników głosowania w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Helu - wybory samorządowe 2024 r.
MĄŻ ZAUFANIA / OBSERWATOR SPOŁECZNY
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Obwody głosowania w mieście Hel
Zarządzenie Nr 7/0050/2024 Burmistrza Helu z dnia 13.02.2024 r. w sprawie powołania obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewodztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OKRĘGI WYBORCZE, ICH GRANICE I NUMERY, LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH ORAZ SIEDZIBY TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH - MIASTO HEL, POWIAT PUCKI, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Obwieszczenie Burmistrza Helu z dnia 05.02.2024 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
UCHWAŁA NR 29/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W MIEŚCIE HEL
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W HELU
Kalendarz wyborczy- wybory samorządowe 2024 r.
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I Nr 54/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Miasta Hel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 – 2029
POSTANOWIENIE Nr 321/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu puckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu