obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Marek Chroń - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Sylwia Budzisz - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Grzegorz Nowakowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Bogdan Żuławski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Krzysztof Pszeniczny - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Renata Panek - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Krystyna Kosno - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Jan Łazur - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Grażyna Janiak - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Ewa Wójcik - radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Andrzej Dzikowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Arnold Antkowski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Józef Salski - radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Maria Pełechaty-radna Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.
Waldemar Sojecki -radny Miasta Helu VIII kadencji oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 29.02.2024 r.