obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz.344, zm. z 2023 r., poz.1113,1463,1506,1688,1762,1906,2029) 


Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu, przy ulicy Dworcowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz Energa Operator SA  Oddział w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z przeznaczeniem na usytuowanie  kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 KV linii średniego napięcia 15 kV oraz linii niskiego napięcia nn-0,4 kV 

    działka ozn. geod. nr 735 o pow. 108 m2  KW GD2W/00027402/7 
wartość prawa własności nieruchomości wynosi: 43.000,00 zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące  złotych)  plus  należny podatek VAT
    dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku, zgodnie z którym przeznaczony do sprzedaży teren leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym EE- teren pod stację transformatorową


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia       31 maja 2024 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 


Hel, dn. 19.04.2024 r.
                                    
                        
     
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - sprzedaż dz.735 (Energa Operator SA).docx docx 15.9 KB Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:38:18 70
2 SKM_C258_ko24041913261.pdf pdf 285.9 KB Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:38:18 64

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:37:31
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:38:32