obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
położonej w mieście Helu 
 przeznaczonej  do sprzedaży 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                                                                                         (j. t. Dz. U z 2023 r., poz. 344, zm. z 2023 r., poz. 1113,1463,1506,1688,1762,1906,2029)  

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz aktualnego najemcy lokal, przy ul. WIEJSKIEJ 47C

zlokalizowany na nieruchomości składającej się z działki ozn. geod. nr 298/21  ujawnionej w KW GD2W/00047405/4

   lokal Nr 5, położony na piętrze budynku o pow. użyt. 33,32 m2 , składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależnym gruntem  o powierzchni 671 m2   w  3332/38213 jego części
   cena wywoławcza przedmiotowej  nieruchomości lokalowej wynosi: 
158.900,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu w terminie  do dnia  31 maja 2024 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój  nr 209, tel.  58 6777251.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel.58 6777 251.

Hel, dnia 19.04.2024 roku.                            
    
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz nieruchomości lokalowej Wiejska 47C m.5.docx docx 15.6 KB Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:40:43 50
2 SKM_C258_ko24041913260.pdf pdf 259.2 KB Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:40:43 58

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:39:33
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2024-04-19 14:41:07