obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
położonych w mieście Helu
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zmianami) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny przy ul. Wiejskiej nr 79/1 
zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr  342/2     KW GD2W/00020308/9 lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku wolnostojącego, podpiwniczonego o pow. użyt. 40,75 m2 składający się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz piwnicy o powierzchni 13,91 m2 wraz z udziałem wynoszącym 36206/238986 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu o łącznym obszarze 743 m2.  

cena nieruchomości lokalowej: 159.300,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 00/100 złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zmianami) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 05 maja 2020 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 6777251. Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dnia 23.03.2020 r.
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e20032409380.pdf pdf 289.5 KB Adrian Albecki 2020-03-24 10:24:10 686
2 Wykaz - sprzedaż lokalu Wiejska 79.docx docx 12.6 KB Adrian Albecki 2020-03-24 10:24:36 669

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-03-24 10:22:49
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-03-24 10:24:39
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-03-23