logo
treść strony

Znak sprawy: RO.2110.1.2020

Hel, 29.05.2020 rok

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA

w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Helu - 1 etat,

 

 

 

Informuję, że w wyniku procedury naboru na stanowisko urzędnicze -
PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA w Referacie Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miasta Helu został wybrany:

 

 

Pan Dawid LEWANDOWSKI zamieszkały w Helu.

 

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Posiada niezbędne kwalifikacje oraz wykazał się wymaganą wiedzą oraz znajomością przepisów prawa. Zdobyte doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym
stanowisku urzędniczym w strukturach samorządowych gwarantuje prawidłową, samodzielną realizację zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru.

 

Burmistrz Helu

/-/ Mirosław Wądołowski

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-05-29 15:07:09
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-05-29 15:16:22
Autor dokumentu Mirosław Wądołowski 2020-05-29