obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Sylwia Budzisz -Radna Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Jan Łazur- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Grażyna Janiak- Radna Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Maria Pełechaty- Radna Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Krystyna Kosno- Radna Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Ewa Wójcik- Radna Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Krzysztof Pszeniczny- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Grzegorz Nowakowski- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Renata Panek- Radna Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Józef Salski- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Waldemar Sojecki- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Arnold Antkowski- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Bogdan Żuławski- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Andrzej Dzikowski- Radny Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Andrzej Dzikowski- Radny Miasta Helu VIII kadencji- korekta oświadczenia majątkowego
Marek Chroń - przewodniczący Rady Miasta Helu VIII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2018 r.
Sylwia Budzisz - Radna Miasta Helu VIII kadencji- korekta oświadczenia majątkowego