logo jednostki
treść strony

Protokół z posiedzenia:

Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia artystyczne.

Data:

11.06.2019 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00

Godzina zakończenia:

10.20

Przewodniczący/Przewodnicząca obrad (radny/radna):

Grażyna Janiak

Miejsce:

Urząd Miasta Helu, pok. 205

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do protokółu.

 

Zgodnie z zasadami przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia artystyczne, zawarte Uchwale Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku komisja nie mogła przyznać nagrody pomimo złożonego wniosku przez Joannę Stachurską, gdyż wniosek dotyczył osiągnięcia miejsca medalowego w roku bieżącym.  

W/w wniosek rozpatrzony zostanie na posiedzeniu komisji w roku 2020.

 

Protokołowała: Mirela Figurska                                                      Przewodnicząca komisji

     Grażyna Janiak

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2020-10-30 14:43:57
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-30 14:44:57