logo jednostki
treść strony

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie

Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2021 rok.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Hel

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15 do 26 października 2020 r. przez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Miejskiej Hel www.gohel.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy www.bip.hel.eu, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Miejskiej Hel przy ul. Wiejskiej 50, 84-150 Hel. Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych na adres e-mail: m.fafinski@gohel.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel do dnia 26 października 2020 r. do godz. 15.30.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna propozycja.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 04. Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie.pdf pdf 96.4 KB Mariusz Fafiński 2020-11-03 15:06:55 36

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mariusz Fafiński 2020-11-03 15:06:34
Ostatnia aktualizacja Mariusz Fafiński 2020-11-03 15:08:18