obrazek loga jednostki
treść strony

Przewodniczący Rady Miasta Helu                                                                                                                              Hel, 17.11.2020 r.  

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że 25 listopada 2020 r. (środa) zwołuję XX sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

6. Wnioski i informacje.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 44/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu, położonego przy ulicy Leśnej 16

b) projekt uchwały nr 45/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej w  mieście Helu,

c) projekt uchwały nr 46/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,  lokalu przy ulicy Wiejskiej 77,

d) projekt uchwały nr 47/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

e) projekt uchwały nr 48/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Helu,

f) projekt uchwały nr 49/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok,

g) projekt uchwały nr 50/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu,

h) projekt uchwały nr 51/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

i) projekt uchwały nr 52/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

j) projekt uchwały nr 53/2020 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu.

12. Sprawozdania i informacje.

a) Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza Helu, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz wojewody pomorskiego z analizy oświadczeń majątkowych  radnych,  pracowników  Urzędu  Miasta i  kierowników  jednostek organizacyjnych Miasta Helu,

b) Ocena przygotowania EKO-HEL Sp. z o.o.  do sezonu zimowego 2020/2021.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

                                                                                                                                   Przewodniczący rady

                                                                                                                                         /-/ Marek Chroń

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie.pdf pdf 328.1 KB Mirela Figurska 2020-11-17 16:09:43 159
2 ANALIZA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 2020.pdf pdf 788.3 KB Mirela Figurska 2020-11-17 16:10:11 161
3 analiza przewodniczący.pdf pdf 281.5 KB Mirela Figurska 2020-11-17 16:10:23 155
4 apel radnych.pdf pdf 522.4 KB Mirela Figurska 2020-11-17 16:12:24 194
5 projekt nr 45 2020.pdf pdf 504.6 KB Mirela Figurska 2020-11-17 17:50:19 243
6 projekt nr 44 2020.pdf pdf 448.7 KB Mirela Figurska 2020-11-17 17:50:19 164
7 projekt nr 47 2020.pdf pdf 460.7 KB Mirela Figurska 2020-11-17 17:50:19 162
8 projekt nr 46 2020.pdf pdf 451.6 KB Mirela Figurska 2020-11-17 17:50:19 152
9 projekt nr 48 2020.pdf pdf 269.3 KB Mirela Figurska 2020-11-17 17:50:19 179
10 projekt nr 51 2020.pdf pdf 265.6 KB Mirela Figurska 2020-11-19 11:10:39 148
11 projekt nr 52 2020.pdf pdf 270.4 KB Mirela Figurska 2020-11-19 11:10:39 212
12 projekt nr 53 2020.pdf pdf 270.1 KB Mirela Figurska 2020-11-19 11:10:39 218
13 projekt nr 49 2020.pdf pdf 2.9 MB Mirela Figurska 2020-11-19 11:40:01 145
14 załącznik nr 3 doprojektu nr 49 2020.pdf pdf 426 KB Mirela Figurska 2020-11-19 11:45:09 270
15 załącznik nr 2 doprojektu nr 49 2020.pdf pdf 422.6 KB Mirela Figurska 2020-11-19 11:45:16 175
16 załącznik nr 1 doprojektu nr 49 2020.pdf pdf 428.1 KB Mirela Figurska 2020-11-19 11:45:25 155
17 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf pdf 258.8 KB Mirela Figurska 2020-11-25 14:59:40 170
18 sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał.pdf pdf 922.2 KB Mirela Figurska 2020-11-25 20:30:24 156

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-11-17 15:45:48
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-12-01 12:58:35
Autor informacji Marek Chroń