obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:


Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150 
nr telefonu (58) 677-72-40
adres e-mail: ratusz@gohel.pl
elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka

 

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

 

Cel i podstawa przetwarzania 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Burmistrza Helu nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, nakładające na Burmistrza realizację zadań publicznych, przepisy prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej.

Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

 

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania
i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa..

 

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek informacyjny wobec osób załatwiających sprawy urzędowe.pdf pdf 219 KB Adrian Albecki 2020-01-16 08:46:20 435

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-16 08:44:16
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:51:41