obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny wobec stażysty

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150  
nr telefonu (58) 677-72-40
adres e-mail: ratusz@gohel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl 

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia stażu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

Prawa osób:

Macie Pani/Pana prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek informacyjny wobec stażysty.pdf pdf 151.5 KB Adrian Albecki 2020-01-16 10:19:21 439

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-16 10:17:47
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:51:58