obrazek loga jednostki
treść strony

Obowiązek informacyjny - Newsletter

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:
    adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 84-150  
    nr telefonu (58) 677-72-40
    adres e-mail: ratusz@gohel.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie newsletter-a. 

Podstawa przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraził/a Pan/Pani poprzez wyraźne działanie tj. zamówienie dostarczania newsletter-a.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi mailingowe oraz podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail kancelaria@uodo.gov.pl ).  
Ma Pan/Pani również prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dostarczania newsletter-a.
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Newsletter.pdf pdf 348.4 KB Adrian Albecki 2020-01-16 10:31:20 438

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-16 10:30:17
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-02-06 09:52:36