obrazek loga jednostki
treść strony

AKTUALNA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UCHWAŁA NR XXXI/249/21 RADY MIASTA HELU z dnia 29 grudnia 2021 r.

    

Ustala się stawkę – 34,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie za odpady komunalne odbierane w sposób selektywny.

- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, poprzez obniżenie wysokości stawki opłaty 3,00 zł.

 

     W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wskazanej w § 1
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
ustala się stawkę – 68,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała nr XIII10519 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r..pdf pdf 121 KB Paweł Burczyk 2020-02-12 11:27:08 706
2 Uchwała XXXI 249 21 z 29.12.2021.pdf pdf 461.8 KB Daria Ziółkowska 2022-02-09 10:45:25 103

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Adrian Albecki 2020-01-22 10:36:35
Ostatnia aktualizacja Elżbieta Fafińska 2022-03-03 13:35:24