obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK  informacyjny – WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 81-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-40
  • adres e-mail: ratusz@gohel.pl
  • elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@gohel.pl

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykup lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Podstawą przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawą z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego i ustawa z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie.  W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów (np. numeru telefonu), podstawą jest art.6 ust.1 lit a) RODO, zgoda wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania
i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa tj. 5 lat, a w przypadku jeżeli dokumentacja nie została przyporządkowana do zbioru dokumentacji dotyczącej danej nieruchomości (w systemie tradycyjnym w formie  teczki zbiorczej), to kwalifikuje się ją do kategorii A

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek informacyjny - Wykup lokalu.pdf pdf 1.8 MB Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:05:31 322

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:03:26
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:06:32