obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Informacja Burmistrza Helu o przyjęciu do realizacji projektu wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku
Protokół z ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących helskiego Budżetu Obywatelskiego z dnia 09.11.2022 roku
Ostatni dzień głosowania
Strona do głosowania
Karta do głosowania
Helski Budżet Obywatelski 2022 - głosowanie
Zarządzenie Nr 55/0050/2022 z dnia 27.10.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok
Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego
Punkty do głosowania w Helskim Budżecie Obywatelskim 2022
Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych uczestniczących w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego
Protokół z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
Zarządzenie Nr 41/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok
Zarządzenie Nr 42/0050/2022 z dnia 09.09.2022 r. Burmistrza Helu w sprawie udostępnienia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego 2022
Plakat
Karta do głosowania (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.)
Formularz zgłoszenia projektu jako propozycja zadania do budżetu obywatelskiego (Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 r.)
UCHWAŁA NR XXIV/185/21 RADY MIASTA HELU z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację