obrazek loga jednostki
treść strony

Herb Helu

Herbem Miata jest wizerunek żółtego klucza i dwóch żółtych gwiazd na niebieskim tle.

Podstawa prawna: Statut Gminy Miejskiej Hel

Geneza herbu związana jest z patronem rybaków, świętym Piotrem apostołem, którego głównego atrybutem jest właśnie złoty klucz.

Święty Piotr, podobnie jak większość Helan, utrzymywał się z połowów ryb, nie dziwi więc fakt oddania się naszych przodków pod jego opiekę.

Na najstarszej zachowanej pieczęci herbowej pochodzącej z roku 1414 widoczny jest całopostaciowy wizerunek św. Piotra z aureolą na głowie, oraz kluczem w jednej i koroną w drugiej uniesionej ręce, otoczony napisem S(IGILLUM) CONSULIS TERRE HELENS. W słowach „ziemia helska”, niektórzy badawcze doszukiwali się świadectwa istnienia suwerennego państewka na końcu półwyspu. Powstały nawet na ten temat legendy. Jak się przypuszcza, oznaczają one jedynie, że jurysdykcja Miasta sięgała poza granice zabudowań osiedla, aż do dzisiejszej Jastarni, co zresztą potwierdzają zachowane dokumenty.

Około roku 1500 herb Helu ulega uproszczeniu do formy jaką znamy do dziś. Zniknęła postać św. Piotra, pozostał tylko jego atrybut - złoty klucz, którym otwierał i zamykał bramy niebieskie. Po obu stronach klucza pojawiają się sześcioramienne, głęboko wcięte gwiazdy, których znaczenie nie jest do końca wyjaśnione. Przypuszczalnie oznaczają one dwa, istniejące w tamtym czasie niezależne obok siebie Miasta: Stary i Nowy Hel. I choć stara osada ginie zupełnie już w wieku XVII, herb w niezmienionej formie przetrwał do dziś.

Atrybut Piotrowy w herbie oraz strategiczne położenie Miasta, na końcu półwyspu, w głębi morza, przyczynił się do częstego określania Helu mianem „Klucza do Zatoki Gdańskiej”.

Pieczęć herbowa była przez mieszkańców pieczołowicie przechowywana. Używano jej nawet po utracie przez Hel praw miejskich, pragnąc tym podkreślić wielowiekową tradycję mieszczańską, której chwilowe kryzysy i zawirowania historii przekreślić nie mogą.

W przewodnikach z okresu międzywojennego wspomina się jako ciekawostkę fakt, że sołtys Helu posiadał starożytną pieczęć Miasta, którą przekazywał swojemu następcy. Wojna przerwała tę tradycję - pieczęć zaginęła.

Źródło:  Tekst autorstwa Mirosław Kuklik, „Helska Bliza” nr 4, 03.01.1997 r.

 

Flaga Miasta Helu

Flagą Miasta Helu jest prostokątny płat tkaniny o bokach 120x70 cm, obustronnie jednakowy, barwy niebieskiej.

Podstawa prawna: Statut Gminy Miejskiej Hel

Na fladze znajduje się herb Miasta, w miejscu, tak jak umieszczono we wzorze.

Pole klucza i gwiazd zajmuje powierzchnię o wymiarach 36x37 cm.

Na przeciwległym boku znajdują się trzy paski o szerokości 2,5 cm.

Odległość między paskami wynosi 1 cm.

Pierwszy pasek od krawędzi bocznej znajduje się w odległości 11,5 cm.

Herb i paski są koloru żółtego.

Powiększenie lub zmniejszenie flagi wymaga zachowania proporcji wzoru podstawowego.

Flagę należy montować do drzewca krótszym bokiem od strony herbu.

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 flaga.ai ai 66.7 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:18:05 632
2 flaga.cdr cdr 9.7 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:18:14 626
3 flaga.eps eps 308 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:18:27 715
4 flaga.jpg jpg 97.7 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:18:35 672
5 flaga.pdf pdf 49.6 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:18:42 658
6 ksiega_herbu_i_flagi.pdf pdf 281.8 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:19:32 664
7 herb.ai ai 57.8 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:20:34 668
8 herb.cdr cdr 13.1 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:20:46 632
9 herb.eps eps 456.2 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:20:58 651
10 herb.jpg jpg 149.2 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:21:11 736
11 herb.pdf pdf 55.4 KB Dominika Garda 2020-04-22 10:21:25 670

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dominika Garda 2020-04-21 21:13:07
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-11-13 12:31:28