obrazek loga jednostki
treść strony

Stowarzyszenie Alternatywny Cypel

ul. Kuracyjna 26

NIP: 5871698302

REGON: 221556947

KRS: 0000398952

 

Osoby zarządzające organizacją:

Paweł Bloch - prezes

Wojciech Górski - wice prezes

Marcin Rakowski - wice prezes

Anna Kulasiewicz - sekretarz

Artur Tyrański - skarbnik

 

Cele statutowe:

 • promocja lokalnej kultury i sztuki oraz realizacja przedsięwzięć kulturalnych
 • promocja rekreacji, turystyki, sportu i kultury fizycznej
 • promocja zdrowego trybu życia, działań ekologicznychh i ochrony środowiska
 • kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska
  oraz propagowanie spraw ochrony środowiska i poczyniań zmierzających do zapewnienia tej ochrony
 • promowanie idei aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej
 • przybliżanie mieszkańcom Helu historii, osiągnięć kulturalnych, gospodarczych i społecznych regionu
 • promocja idei i historii Helu oraz regionu
 • propagowanie idei tolerancji i ochrona praw człowieka
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży
 • integracja i rozwój środowiska szkolnego 
 • działalność na rzecz zwiększania bezpieczeństwa 
 • promocja działań mających na celu propagowanie idei wolontariatu
 • promocja partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami z różnych sektorów 
 • podnoszenie poziomu świadomości prawnej społeczeństwa i obywateli
 • przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i promowanie działań gospodarczych w regionie
 • udzielanie pomocy osobom nieprzystosowanym do życia w społeczeństwie
 • integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
 • promocja nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, nauki i techniki
 • rozwój i umacnianie zasad demokracji w Polsce

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Julia Cygan 2020-10-29 10:55:02
Ostatnia aktualizacja Julia Cygan 2020-10-29 11:28:28