obrazek loga jednostki

Zawartość

Nazwa
Franciszek Kosznik - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 28 września 2021 roku.
Ryszard Kretkiewicz - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 13 września 2018 roku.
Jan Myślisz - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 25 maja 2017 roku
Wuja Klemens - Klemens Kohnke - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 25 maja 2017 roku
Augusty Schomburg - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 25 maja 2017 roku
Muzeum Obrony Wybrzeża im. kmdr Zbigniewa Przybyszewskiego Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu"-tytuł nadany 28 kwietnia 2016 roku
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Oddział Muzeum Rybołówstwa w Helu - tytuł nadano 31 marca 2016 roku
Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie oddział Hel - tytuł nadano 31 marca 2016 roku
o.Klaudiusz Michalski - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 28 czerwca 2012 roku
Ryszard Bawelski -Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 28 czerwca 2012 roku
Karl-Heinz Dahlke - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 28 czerwca 2012 roku
dr med. Karl Heege - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 28 czerwca 2012 roku
Ilona Bettina Ingeborg König - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 28 czerwca 2012 roku
Norbert Klaas - pośmiernie - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 28 czerwca 2012 roku
ppor. w st. spocz. Helena BONIAK-Zasłużony dla Miasta Helu-tytuł nadano 25 czerwca 2009 roku
Janina REKOWSKA- Zasłużony dla Miasta Helu- tytuł nadano 25 czerwca 2009 roku
kpt. w st. spocz. Leon JASNOCH-Zasłużony dla Miasta Helu-tytuł nadano 25 czerwca 2009 roku
Józef MIRUSZEWSKI-Zasłużony dla Miasta Helu -tytuł nadano 25 czerwca 2009 roku
Józef HORNIAK-Zasłużony dla Miasta Helu-tytuł nadano 25 czerwca 2009 roku
mjr w st. spocz. Józef PRAŻMO-Zasłużony dla Miasta Helu-tytuł nadano 25 czerwca 2009 roku
por. mar. w st. spocz. ADAM ZIELIŃSKI-Zasłużony dla Miasta Helu-tytuł nadano 25 czerwca 2009 roku
Ochotnicza Straż Pożarna w Helu-Zasłużony dla Miasta Helu-tytuł nadano w 2009 roku
Dariusz Paradowski - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadany 26 czerwca 2008 roku.
o. Hilary Czesław Saternus- Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 25 kwietnia 2003 roku
dr hab. Krzysztof Edward Skóra -Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 25 kwietnia 2003 roku
o.Florentyn Czesław Nowak (OFM) - Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 26 lutego 2003 roku
Irena Kropidłowska- Zasłużony dla Miasta Helu - tytuł nadano 26 lutego 2003 roku